Hem

Välkommen till

Framtidsverket

"Tiden är den knappaste resursen av alla"

(Lester R. Brown)

 

Rapporten som punkterar 2-gradersmålet

 

18 forskare, bland dem James Hansen och Johan Rockström, hävdar i en vetenskapligt granskad rapport i PLOS ONE att den globala temperaturökningen måste hållas kring högst 1 grad och att 2 grader skulle leda till katastrof.

 

Denna rapport från en internationell forskargrupp publicerades den 3 december 2013. James Hansen och Pushker Kharecha har gjort en summering av rapportens viktigaste slutsatser.

 

Deras sammanfattning i svensk översättning Hela deras summering

 

Hela rapporten Hela rapportens sammanfattning i svensk översättning

 

När forskarna är oense om klimatpolitikens yttersta mål, nämligen om den globala uppvärmningen måste begränsas till 2 grader eller till 1 grad, då måste politiken utformas enligt Försiktighetsprincipen!

 

Det betyder att den globala uppvärmningen måste stoppas vid EN grad.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Grönlands istäcke smälte allt snabbare

James Hansen och Makiko Sato analyserar nya data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren visar förändringen av massan i Grönlands istäcke (mätt i Gt/år) enligt beräkning av Shepherd et al. (2012). Massförlusten gick allt snabbare under det förra årtiondet, och den senaste hastigheten överensstämmer med ungefär 1 mm havshöjning per år.

 

Hansen och Sato ifrågasätter i denna artikel den förhärskande uppfattningen att de stora landisarnas avsmältning är linjär. Om den istället är exponentiell och fördubblas vart tionde år skulle havet stiga 1 meter till år 2067. Det är den gröna kurvan i diagrammet. Men om avsmältningen följer den röda kurvan och fördubblas vart femte år nås 1 meters höjning redan år 2045. Mätserien är ännu för kort för att man ska kunna dra några säkra slutsatser. Med tiden kommer vi att få veta mer, men då är det kanske för sent att stoppa processen. Läs artikeln.

© Framtidsverket 2009 • Sidan uppdaterad 2015-03-12 • www.framtidsverket.se