Hem

Välkommen till

Framtidsverket

"Tiden är den knappaste resursen av alla"

(Lester R. Brown)

 

Rapporten som punkterar 2-gradersmålet

 

18 forskare, bland dem James Hansen och Johan Rockström, hävdar i en vetenskapligt granskad rapport i PLOS ONE att den globala temperaturökningen måste hållas kring högst 1 grad och att 2 grader skulle leda till katastrof.

 

Denna rapport från en internationell forskargrupp publicerades den 3 december 2013. James Hansen och Pushker Kharecha har gjort en summering av rapportens viktigaste slutsatser.

 

Deras sammanfattning i svensk översättning Hela deras summering

 

Hela rapporten Hela rapportens sammanfattning i svensk översättning

 

När forskarna är oense om klimatpolitikens yttersta mål, nämligen om den globala uppvärmningen måste begränsas till 2 grader eller till 1 grad, då måste politiken utformas enligt Försiktighetsprincipen! Alltså 1 grad.