Välkommen till

Framtidsverket

 

"Tiden är den knappaste resursen av alla"

(Lester R. Brown)

 

Nu finns Lester Browns memoarer på svenska:

 

Lester Brown:
en självbiografi om att
bryta ny mark

 

Läs mer och beställ här!

Hem

Svenska Plan B

Läs mer...

Plan B 2.0

att ladda ner

Länkar

Om oss

Kontakt

Rapporten som punkterar 2-gradersmålet

 

18 forskare, bland dem James Hansen och Johan Rockström, hävdar i en  vetenskapligt granskad rapport i PLOS ONE att den globala temperaturökningen måste hållas kring högst 1 grad och att 2 grader skulle leda till katastrof.

 

Denna rapport från en internationell forskargrupp publicerades den 3 december 2013. James Hansen och Pushker Kharecha har gjort en summering av rapportens viktigaste slutsatser.

 

Deras sammanfattning i svensk översättning         Hela deras summering

Hela rapporten         Hela rapportens sammanfattning i svensk översättning

 

När forskarna är oense om klimatpolitikens yttersta mål, nämligen om den globala uppvärmningen måste begränsas till 2 grader eller till 1 grad, då måste politiken utformas enligt FörsiktighetsprincipenAlltså 1 grad. 

 

 

-------------------------------------------------

 

Grönlands istäcke smälte allt snabbare

James Hansen och Makiko Sato analyserar nya data

 

 

 

 

Figuren visar förändringen av massan i Grönlands istäcke (mätt i Gt/år) enligt beräkning av Shepherd et al. (2012). Massförlusten gick allt snabbare under det förra årtiondet, och den senaste hastigheten överensstämmer med ungefär 1 mm havshöjning per år.

 

Hansen och Sato ifrågasätter i denna artikel den förhärskande uppfattningen att de stora landisarnas avsmältning är linjär. Om den istället är exponentiell och fördubblas vart tionde år skulle havet stiga 1 meter till år 2067. Det är den gröna kurvan i diagrammet. Men om avsmältningen följer den röda kurvan och fördubblas vart femte år nås 1 meters höjning redan år 2045. Mätserien är ännu för kort för att man ska kunna dra några säkra slutsatser. Med tiden kommer vi att få veta mer, men då är det kanske för sent att stoppa processen. Läs artikeln.

 

-------------------------------------------------

 

 

Professor Kevin Anderson: Klimatförändringen går över gränsen till det extremt farliga – Råa tal och skört hopp 

En ögonöppnande artikel i development dialog no 61, september 2012

 

De rika länderna (Annex 1) måste nå 40 procents nedskärningar av koldioxidutsläppen till år 2015, 70 procent till 2020 och 90 procent till 2030 för att klara 2 graders-taket. Globalt måste man nå samma nedskärningar, men med en eftersläpning på ett eller två decennier. Många kommer att säga att det är omöjligt. Men Kevin Anderson ställer motfrågan: Är det mer möjligt att leva i en värld där den globala medeltemperaturen stigit 4 grader Celsius?

 

Kort sammanfattning

Vårt referat av artikeln

Andersons originaltext finns här

Cogitos översättning av hela artikeln

Andersons presentation med muntliga kommentarer

 

-------------------------------------------------

 

 

James Hansen påtalar felaktigheter och borttappade data

Klimatskeptikern Pat Michaels föredrag på Grover Norquists onsdagsmöte den 5 september 2012 lämnade en hel del övrigt att önska.
Hansen går igenom det hela här.

 

I ett appendix till denna genomgång finns även en kort diskussion av havshöjningen, som resultat av smältande landisar. James Hansen och Makiko Sato har tidigare fört fram tanken att denna avsmältning är icke-linjär. Nu presenterar de ett mycket intressant (och skrämmande) diagram där den verkliga avsmältningen på Grönland och Antarktis enligt uppmätta data, jämförs med två kurvor: den ena beskriver fördubblad avsmältning vart 5:e år och den andra fördubblad avsmältning vart 10:e år. Appendixet finns snabböversatt till svenska här.

 

-------------------------------------------------

 

 

Så svårt är det ju inte! 

Stadigt stigande koldioxidskatt med 100 procents utbetalning skulle stoppa koldioxidutsläppen. Läs mer

 

-------------------------------------------------

 

 

Nu finns bevisen. De extrema värmeböljorna orsakas av klimatförändringen.

 

James Hansen, Makiko Sato och Reto Ruedy i uppdaterad rapport: värmeböljorna i världen blir allt hetare, de drabbade områdena blir allt större och orsaken är klimatförändringen.

 

Kolla in figur 4 i rapporten så förstår du varför den underliggande trenden av global uppvärmning kan existera parallellt med ovanligt varma, eller kalla somrar, (och vintrar)!

 

Läs rapporten i svensk översättning här.

 

James Hansen i Sveriges Radio


Ny kort intervju med Hansen på YouTube

 

James Hansen i TED: Why I must speak out about climate change

 

Allt av James Hansen finns här.

 

 

 

 

 

 

 

 

 © Framtidsverket 2009 • Sidan uppdaterad 2014-11-30 • www.framtidsverket.se