Välkommen till

Framtidsverket

 

Här kan man fritt ladda ner Lester Browns fantastiska bok

Plan B 2.0 på svenska i pdf-format

 

(Efterföljaren Plan B 3.0 Uppdrag: rädda jorden! finns här)

 

(Och Plan B 4.0 Uppdrag: rädda civilisationen! här

Hem

Plan B 3.0

Läs mer...

Plan B 2.0

att ladda ner

Länkar

Om oss

Kontakt

 

 

Plan B 2.0 Hur vi kan rädda vår utsatta planet och vår hotade civilisation 

 

Lester R. Browns enormt uppmärksammade bok Plan B 2.0 i svensk översättning av Doris Norrgård Almström och Lars Almström finns här för fri nedladdning i pdf-format, kapitelvis, med tillstånd från Earth Policy Institute.

 

Originalet kan laddas ner från www.earthpolicy.org

 

 

Kapitel 1

 

Förord

På tröskeln till en ny värld

 

DEL I

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

 

VÅR HOTADE CIVILISATION

Bortom oljetoppen

Tilltagande vattenbrist

Allt högre temperaturer och havsnivåer

Svårt läge för naturgivna system

Tidiga tecken på nedgång

Del II

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

 

UTVÄGEN PLAN B

Utrota fattigdomen stabilisera folkmängden

Att återställa jorden

En hållbar och tillräcklig matproduktion

Att stabilisera klimatet

Planer för hållbara städer

 

Del III

Kapitel 12

Kapitel 13

ETT INSPIRERANDE FRAMTIDSVERK

Att skapa en ny ekonomi

Plan B: Hur bygger vi den nya framtiden?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © Framtidsverket 2008 • Sidan uppdaterad 2010-12-15 • www.framtidsverket.se